بهترین بدنساز از نظر شما
(26.19%) 9692
آرنولد شوارزنگر
(11.33%) 4193
رونی کلمن
(5.194%) 1922
دکسر جکسون
(1.959%) 725
فیل هیس
(16.94%) 6271
کوین لورن
(0.986%) 365
فرانک زین
(0.518%) 192
لی هنی
(31.14%) 11523
دوریان یتس
(5.708%) 2112
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36995