بهترین بدنساز از نظر شما
(26.13%) 9647
آرنولد شوارزنگر
(11.29%) 4169
رونی کلمن
(5.194%) 1917
دکسر جکسون
(1.956%) 722
فیل هیس
(16.98%) 6270
کوین لورن
(0.988%) 365
فرانک زین
(0.517%) 191
لی هنی
(31.21%) 11521
دوریان یتس
(5.695%) 2102
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36904