بهترین بدنساز از نظر شما
(26.17%) 9678
آرنولد شوارزنگر
(11.32%) 4186
رونی کلمن
(5.196%) 1921
دکسر جکسون
(1.961%) 725
فیل هیس
(16.96%) 6271
کوین لورن
(0.987%) 365
فرانک زین
(0.516%) 191
لی هنی
(31.16%) 11522
دوریان یتس
(5.701%) 2108
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36967