بهترین بدنساز از نظر شما
(26.18%) 9685
آرنولد شوارزنگر
(11.33%) 4192
رونی کلمن
(5.196%) 1922
دکسر جکسون
(1.960%) 725
فیل هیس
(16.95%) 6271
کوین لورن
(0.986%) 365
فرانک زین
(0.519%) 192
لی هنی
(31.15%) 11523
دوریان یتس
(5.707%) 2111
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 36986