بهترین بدنساز از نظر شما
(26.20%) 9697
آرنولد شوارزنگر
(11.33%) 4194
رونی کلمن
(5.193%) 1922
دکسر جکسون
(1.959%) 725
فیل هیس
(16.94%) 6271
کوین لورن
(0.986%) 365
فرانک زین
(0.521%) 193
لی هنی
(31.13%) 11523
دوریان یتس
(5.709%) 2113
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 37003