بهترین بدنساز از نظر شما
(26.19%) 9698
آرنولد شوارزنگر
(11.36%) 4208
رونی کلمن
(5.191%) 1922
دکسر جکسون
(1.958%) 725
فیل هیس
(16.93%) 6271
کوین لورن
(0.985%) 365
فرانک زین
(0.521%) 193
لی هنی
(31.12%) 11523
دوریان یتس
(5.707%) 2113
جی کاتلر

تعداد شرکت کنندگان : 37018